3
Amaethyddol

2
Busnes

2
Cydweithio

8
Cymunedol

7
Diwylliant

1
Pobl Ifanc

9
Technoleg

4
Twristiaeth

5
Ynni Adnewyddol

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU