Ein Hanes Ni…

Sut mae manteisio ar fwrlwm yr Eisteddfod ac ysgogi ymdeimlad o berthyn i gymuned?

Dros y flwyddyn diwethaf, mae Menter Iaith Môn wedi bod yn gweithio ar gynllun cyffrous ar draws Ynys Môn o’r enw Ein Hanes Ni. Bwriad y cynllun yw pontio’r cenedlaethau drwy annog gweithgarwch cymunedol i ymchwilio i ddiwylliant, ieithwedd, hanes a chyfrinachau’r fro na fyddant wedi eu cofnodi ar ffurf draddodiadol o reidrwydd. Mewn ymateb i bryderon fod pobl (hŷn yn enwedig) o fewn ein cymunedau yn dioddef o unigrwydd yn dilyn y cyfnodau’r clo, rhoddwyd cynllun mewn lle i dynnu plant a phobl hŷn at ei gilydd i feithrin a sicrhau cyfathrebu cyson, datblygu sgiliau, cysylltiadau a chyfeillgarwch newydd.

 

Mae’r Fenter Iaith wedi derbyn adborth calonogol a chadarnhaol gan wylwyr a chyfranwyr, felly fe benderfynom ehangu’r cynllun i Wynedd, gan ganolbwyntio yn gyntaf ar bedair cymuned o fewn dalgylch Eisteddfod Genedlaethol Llŷn ac Eifionydd 2023- Ardudwy, Cricieth, Pwllheli a Thalysarn.

 

Gosodom chwydd wydr ar y cymunedau a sicrhau llais a llwyfan i’r aelodau ieuengaf a hynaf. Cynhaliwyd cyfres o sgyrsiau a chyfweliadau rhwng trigolion yr ardaloedd, a’u cofnodi ar ffurf ffilmiau byrion. Dangoswyd y ffilmiau am y tro cyntaf mewn lansiad prysur yn yr Eisteddfod. Mae’r ffilmiau bellach ar gael i’w gwylio yma, ar ein tudalennau cyfryngau cymdeithasol, ac mewn gwahanol ddigwyddiadau/lleoliadau yn y pedair cymuned.

Fideos

Ein Hanes Ni: Ardudwy -

Ein Hanes Ni: Cricieth -

Ein Hanes Ni: Pwllheli -

Ein Hanes Ni: Talysarn -

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU