Presgripsiwn Gwyrdd – Cwm Idwal

Profi gwerth ‘Presgripsiwn Cymdeithasol’ ac ymarfer corff yn yr awyr agored o fewn y Sir hwn, a’r cyfleon economaidd a chymdeithasol a all ddatblygu ohono.

Mae’r peilot yma yn ceisio profi gwerth ‘Presgripsiwn Cymdeithasol’ ac ymarfer corff yn yr awyr agored o fewn y Sir hwn, a’r cyfleon economaidd a chymdeithasol a all ddatblygu ohono.

Mae’r drefn bresennol o ‘gyfeirio i ymarfer’ sy’n cael ei ddefnyddio gan y gwasanaeth iechyd yn cyfeirio pobl i’r gampfa am 4 wythnos, mae’r math o bobl sy’n cael eu cyfeirio yn cynnwys pobl sy’n gwella o annaf neu angen colli pwysau / cryfhau eu cyrff. Nod y peilot hwn yw fod unigolion sydd wedi cwblhau y 4 wythnos yn y gampfa yn cael dewis ymuno ar y cynllun i barhau gwneud ymarfer corff yng Ngwarchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal lle bydd yr offer a’r arbenigedd ar gael drwy’r swyddogion. Y nôd yw fod ymweld a safle naturiol yn annog yr unigolion hynny i barhau i ymarfer corff yn yr awyr agored.

Y bwriad yw cynnal 10 taith dros 10 wythnos, gan gynnig y gweithgareddau canlynol:

  • ‘Mindfulness’
  • Hanes ac Enwau Lleoedd yr ardal
  • Bioamrywiaeth
  • Daeareg a Daearyddiaeth
  • Ysbrydoliaeth a’r Celfyddydau

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU