Strydoedd Unigryw

Ceisio adnabod ffyrdd ble gall strydoedd mewn cymunedau gwledig gystadlu gyda chanolfannau siopa ac ‘online retailers’ er mwyn cynyddu niferoedd sy’n ymweld a’r ardal, ac yn ei dro cyfrannu tuag at gwario yn lleol.

Mi fydd y peilot yn edrych ar geisio adnabod ffyrdd ble gall strydoedd mewn cymunedau gwledig gystadlu gyda chanolfannau siopa ac ‘siopau ar-lein’ er mwyn cynyddu niferoedd sy’n ymweld a’r ardal, ac yn ei dro cyfrannu tuag at gynyddu gwariant  yn lleol.

 

Mae tystiolaeth yn dangos fod siopa ar-lein, canolfannau siopa mawr ac archfarchnadoedd wedi cael effaith negyddol ar fasnach canol trefi a hynny yn ei dro wedi cyfrannu tuag at ddirywiad ein pentrefi a threfi.

Gall prosiectau gynnwys gosodiadau celf (art installations), cynnal cyfres o weithgareddau, neu ddatblygiadau interactive / digidol. Rhoddir pwyslais hefyd ar brosiectau fydd yn gwella ansawdd a profiad ymwelwyr. Bydd disgwyl i’r ardaloedd ddatblygu prosiectau arloesol, cyffrous fydd yn amlygu yr hyn sydd yn gwneud eu hardal yn unigryw.

Mae’r gwaith wedi dechrau eisioes ac rydym yn y broses o ddatblygu prosiectau ar gyfer 3 Stryd yng Ngwynedd. Mi fydd y prosiectau a’r gwaith yma iw gweld erbyn haf 2019.

Fideos

-

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU