Ardaloedd Llechi

Creu gwell dealltwriaeth a dehongli o’r diwydiant llechi o fewn cymunedau dethol, yn ogystal â chreu naratif i ddweud hanes y diwydiant llechi yng Ngogledd Cymru.

Bwriad y cynllun yw i greu gwell dealltwriaeth a dehongli o’r diwydiant llechi o fewn cymunedau dethol, yn ogystal â chreu naratif i ddweud hanes y diwydiant llechi yng Ngogledd Cymru.

Un o’r blaenoriaethau allweddol a nodwyd gan Dasglu Llechi Cymru yn y Cynllun Economaidd yw’r angen i ddatblygu cyrchfannau o safon uchel ar draws y saith safle allweddol o fewn yr ardal enwebiad; gan helpu i gwrdd â gofynion a disgwyliadau ansawdd y dynodiad byd-eang mawreddog.

Tra bod rhai ardaloedd o fewn ardal enwebu STB yn cael eu hystyried eisoes yn gyrchfannau twristiaeth cydnabyddedig, mae gan rai brofiad a chyfleusterau cyfyngedig fel cyrchfannau i dwristiaid. Un thema gyffredin i bob un ohonynt yw dealltwriaeth a dehongliad gyfyngedig o’r diwydiant pwysig byd-eang a greodd y cymunedau hyn; nid oes naratif unedig ar gyfer adrodd hanes diwydiant llechi gogledd Cymru.

 

Y saith ardal o fewn yr enwebiad yw:

-Ogwen (Porth Penrhyn i Fethesda)

-Dinorwig (Llanberis, Deiniolen)

-Nantlle (Penygroes i Nantlle)

-Cwm Pennant a Chwm Ystradllyn

-Ffestiniog ac Afon Dwyryd (Rheilffordd Porthmadog, Rheilffordd Ffestiniog i Flaenau Ffestiniog)

-Bryneglwys, Abergynolwyn i Dywyn

-Aberllefenni

 

Bwriedir cynnal y prosiect hwn mewn tri anheddiad peilot o fewn yr ardal enwebiad.

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU