Amgueddfa Dros Dro

Prosiect mewn partneriaeth gyda Rhwydwaith rhaglen ‘Cyfuno Gwynedd’ i gydlynu amgueddfeydd dros dro mewn ardaloedd di-freintiedig ar draws Gwynedd.

Mae hwn yn brosiect mewn partneriaeth gyda Rhwydwaith rhaglen ‘Cyfuno Gwynedd’ i gydlynu amgueddfeydd dros dro mewn ardaloedd di-freintiedig ar draws Gwynedd.
Bydd y prosiect peilot yn edrych ar redeg nifer o amgueddfeydd dros dro mewn ardaloedd gwledig yn ystod gwyliau’r Pasg yn isod:

• Y Rhiw
• Blaenau Ffestiniog
• Tywyn
• Deiniolen

Bydd gweithgareddau yn cynnwys gweithdai celf, teithiau cerdded, ffotograffiaeth, canu, stori a chwedlau a llawer mwy yn dathlu hanes lleol ac yn hybu hunaniaeth.

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU