Datrysiadau Cludo Bwyd

Ymchwil i gludiant bwyd yng Ngwynedd i gynorthwyo'r gadwyn cyflenwi bwyd yn y sir a'r diwydiant yn gyffredinol, yn dilyn heriau COVID-19

Bwriad yr ymchwiliad hwn oedd ymchwilio i gludiant bwyd yng Ngwynedd i gynorthwyo’r gadwyn cyflenwi bwyd yn y sir a’r diwydiant yn gyffredinol, yn dilyn heriau COVID-19. Archwiliwyd i sefyllfa bresennol cludo bwyd o fewn Gwynedd, a pha newidiadau ddigwyddodd yn ystod y cyfnodau clo.
Mae’r ymchwiliad yn cynnwys y canlynol:
a. Trosolwg o bwy sy’n cludo bwyd ac i ble (gan ganolbwyntio ar gwmnïau masnachol)
b. Y math o gynnyrch sy’n cael ei gludo
c. Y cydweithio sy’n digwydd rhwng busnesau (oes cwmnïau yn cludo cynnyrch mwy nac un cwmni?)
d. Modelau dosbarthu
e. Sut mae COVID-19 wedi dylanwadu ar yr uchod?
f. Awgrymiadau neu farn ar sut gall hyn barhau wedi’r cyfnod presennol
g. Heriau mae cwmnïau yn eu hwynebu
h. Cyfleoedd i gyd-weithio

Mae’r adroddiad llawn ar gael yma.

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU