Peiriant Fendio Cynnyrch Lleol

Rydym yn peilota cynllun peiriant fendio gyda chynnyrch lleol i werthu yn uniongyrchol i gwsmeriaid mewn lleoliadau ar draws Gwynedd mewn modd arloesol, cost-effeithlon a dibynadwy.

Rydym yn peilota cynllun peiriant fendio gyda chynnyrch lleol i werthu yn uniongyrchol i gwsmeriaid mewn lleoliadau ar draws Gwynedd mewn modd arloesol, cost-effeithlon a dibynadwy.

Gwersyllfa Nant y Big, Cilan, Abersooch yw lleoliad cyntaf i beilota y peiriant o fis Ebrill – Medi 2019. Hwn fydd y lleoiad cyntaf yng Ngwynedd i dreialu gwerthu cynnyrch lleol mewn peiriant fendio.

Trwy broses alwad agored, recriwtiodd Arloesi Gwynedd Wledig 9 o gynhyrchwyr cynnyrch lleol a oedd yn awyddus i gymryd rhan yn y treial.  Y cynhyrwchwyr sydd yn rhan o’r peilot yw:

  1. Onic Oink
  2. Llaethdy Llyn
  3. Wyau Dysynni
  4. Popty Bakery
  5. Sioceld Pleser Pur
  6. Jams Cath Parri
  7. Coffi Poblado
  8. Caws Dragon
  9. Sudd Afal Pant Du