Peiriant Fendio Cynnyrch Lleol

Rydym yn peilota cynllun peiriant fendio gyda chynnyrch lleol i werthu yn uniongyrchol i gwsmeriaid mewn lleoliadau ar draws Gwynedd mewn modd arloesol, cost-effeithlon a dibynadwy.

Rydym yn peilota cynllun peiriant fendio gyda chynnyrch lleol i werthu yn uniongyrchol i gwsmeriaid mewn lleoliadau ar draws Gwynedd mewn modd arloesol, cost-effeithlon a dibynadwy.

Gwersyllfa Nant y Big, Cilan, Abersooch yw lleoliad cyntaf i beilota y peiriant o fis Ebrill – Medi 2019. Hwn fydd y lleoiad cyntaf yng Ngwynedd i dreialu gwerthu cynnyrch lleol mewn peiriant fendio.

Trwy broses alwad agored, recriwtiodd Arloesi Gwynedd Wledig 9 o gynhyrchwyr cynnyrch lleol a oedd yn awyddus i gymryd rhan yn y treial.  Y cynhyrwchwyr sydd yn rhan o’r peilot yw:

  1. Onic Oink
  2. Llaethdy Llyn
  3. Wyau Dysynni
  4. Popty Bakery
  5. Sioceld Pleser Pur
  6. Jams Cath Parri
  7. Coffi Poblado
  8. Caws Dragon
  9. Sudd Afal Pant Du

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU