Hydroponeg – Astudiaeth Dichonoldeb

Ydi Ffermio Hydroponeg yn ddull ffermio sydd gyda potensial yng Ngwynedd?

Roedd yr astudiaeth dichonoldeb yn anelu at gyflawni’r canlynol:

  • Paratoi model busnes ar gyfer cynllun Hydroponeg Gwynedd
  • Amlinellu gofynion technegol ar gyfer y model
  • Amlinellu gofynion cost sefydlu’r model.

Bydd y prosiect yn cynnwys edrych ar y posibilrwydd o sefydlu canolfan ragoriaeth hydroponeg yn Fferm Glynllifon (rhan o Grŵp Coleg Llandrillo Menai) a fydd yn hysbysu ac yn addysgu’r gymuned ffermio am y technegau tyfu diweddaraf nad ydynt yn seiliedig ar bridd. Bydd y prosiect hefyd yn ceisio canfod model cynhyrchu a dosbarthu yn seiliedig ar ardal, a allai gynnwys clwstwr o dyfwyr rhyngddibynnol ar draws Gogledd Orllewin Cymru a thu hwnt.

Mi fydd copi Cymraeg o’r astudiaeth ar gael yn fuan.

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU