Perchnogaeth Gymunedol

Prosiect sy'n ceisio profi gallu cymunedau i gymeryd perchnogaeth o asedau a wasanaethau cyhoeddus

Mae’r prosiect yn ceisio dangos a phrofi gallu cymunedau i gymryd perchnogaeth a sicrhau cynaladwyedd asedau a/neu wasanaethau cyhoeddus a peilota modelau a ffyrdd newydd ac arloesol o’u gweithredu.

Mae disgwyl cynyddol yn ddiweddar ar gymunedau i gymryd cyfrifoldeb am asedau neu wasanaethau lleol yn sgil toriadau i’r pwrs cyhoeddus. Yn sgil yr uchod roedd Arloesi yn awyddus i gydweithio gyda cymunedau yng Ngwynedd er mwyn treialu a dysgu am fodelau gwahanol o drosglwyddo gwasanaethau i drigolion lleol. Prif nod y prosiect fydd ceisio cyfrannu tuag at greu mentrau cymunedol fydd yn fecanweithiau ar gyfer darparu gwasanaethau i’r dyfodol. Cynhaliwyd galwad agored ble croesawyd ceisiadau gan gymunedau oedd yn awyddus i gydweithio. Derbyniwyd a phenderfynwyd ar gydweithio a chefnogi 6 o gymunedau o fewn y Sir, i gyd yn edrych ar wasanaethau gwahanol o lyfrgelloedd, i harbyrau, gwasanaethau bwrdeistrefol ac amgueddfa.

Yn sgil y prosiect yma cafod prosiect Creu Gofod AGW024 ei greu.

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU