Cyfleon Buddsoddi Pen Llŷn

Edrych i mewn i gyfleoedd buddsoddi mewnol yn ardal Pen Llŷn

Mae’r prosiect yn ceisio dangos fod yna gyfleoedd buddsoddi hyfyw ar gyfer buddsoddwyr ym Mhen Llŷn er mwyn cefnogi a hybu’r economi leol. Cadw perchnogaeth yn yr ardal leol, a sicrhau bod elw yn cael ei gylchu’n ôl i’r gymuned.

Mae’r prosiect hwn yn awyddus i nodi “cyfleoedd mewnol” ym Mhen Llŷn.

 

Golygai hyn fod y “gymuned yn buddsoddi ynddi ei hun”, drwy gydweithrediad neu gynlluniau cyfranddaliadau neu unrhyw fecanwaith arall sy’n caniatáu i bobl gronni eu hadnoddau. Mae hyn yn cadw perchnogaeth yn yr ardal leol, ac yn sicrhau bod elw yn cael ei gylchu’n ôl i’r gymuned.

 

Comisiynwyd adroddiad i edrych i mewn i ddarganfod ac adnabod cyfleoedd buddsoddi mewnol a fyddai’n cynorthwyo unigolion, grwpiau a busnesau gadw perchnogaeth yn yr ardal leol a sicrhau bod yr elw yn cael ei roi’n ôl yn yr economi leol.

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU