Systemau Digidol Cymunedol

Nod y prosiect hwn yw gosod systemau digidol mewn cymunedau gwledig.

Mae llawer o gymunedau yng Ngwynedd bellach yn wynebu colli gwasanaethau megis toiledau cyhoeddus a meysydd parcio, oni bai bod y gymuned yn berchen ar yr adeiladau/ gwasanaethau hynny. Er mwyn sicrhau cynaliadwyedd yr asedau neu’r gwasanaethau hynny, mae wedi dod yn gynyddol glir bod angen i gymunedau allu lleihau eu costau gweinyddol a nodi ffyrdd newydd o sicrhau cynaliadwyedd y gwasanaethau hyn heb ddibynnu ar wirfoddolwyr.

Nod y prosiect hwn yw gosod systemau digidol mewn cymunedau gwledig a fydd yn treialu:

  • A all technoleg newydd gynnig ateb i leihau’r ymdrech ddynol er mwyn agor a chau canolfannau cymunedol pan fo cyfarfodydd byr yn cael eu cynnal?

 

  • A all technoleg ddigidol ar-lein fodern gynnig unrhyw atebion ar gyfer taliadau electronig, fel y gall defnyddwyr gwasanaeth ddod yn noddwyr, gan gyfrannu’n ariannol at gostau rhedeg a chynnal y toiledau?

 

  • A all technoleg ddigidol ar-lein fodern gynnig unrhyw atebion ar gyfer taliadau electronig a rheoli meysydd parcio, fel bod ymwelwyr gwyliau tymor hwy ac ymwelwyr dydd tymor byr yn derbyn y profiad parcio ceir mwyaf priodol.

Rydym ar hyn o bryd yn y broses o gydweithio gyda Data Cymru i osod system SMARTLock yng Nghanolfan Cymunedol Henblas yn Y Bala. Rydym hefyd yn y broses o osod system codi ffi ‘Contacless’ mewn toiledau cyhoeddus cymunedol yn Llanberis.

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU