Prosiect Strydoedd Unigryw – Galwad Agored

Prosiect Strydoedd Unigryw – Galwad Agored

Mae’r Stryd Fawr wedi bod yn ganolbwynt i gymunedau ledled Cymru, drwy greu swyddi, meithrin busnesau bach a gyrru economïau lleol a rhanbarthol. Erbyn heddiw mae’r stryd fawr yn wynebu heriau yn sgil y cynnydd mewn siopa ar lein, canolfannau siopa’ mawr ac archfarchnadoedd. Mae’r uchod wedi cael effaith negyddol ar fasnach y Stryd Fawr a hynny yn ei dro wedi cyfrannu tuag at ddirywiad yn ein canol trefi.

Erbyn heddiw mae defnyddwyr yn chwilio am ystod o brofiadau ar y Stryd Fawr, o siopa i hamdden i adloniant i wasanaethau iechyd; erbyn heddiw dylai’r Stryd Fawr fod yn cynnig profiad unigryw na all pobl fynd i unrhyw le arall i’w gael.

Mae dirywiad y Stryd Fawr yng Ngwynedd yn bryder i nifer o bobl, beth am geisio taclo’r her hwnnw gan ddefnyddio datrysiadau creadigol!

HER AGW

Mae AGW yn chwilio am 3 cymuned i gydweithio a hwy er mwyn treialu dulliau newydd ac arloesol fydd yn:

– Cynyddu nifer yr ymwelwyr i’r Stryd, ac yn sgil hynny i’r ardal yn ehangach

– Cynyddu lefel o wariant yn lleol

 

Os ydych chi a diddordeb lawrlwythwch y dogfennau isod:

Taflen Gwybodaeth

Ffurflen Gais

 

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU