HWB Eryri

HWB Eryri

Mae’r prosiect yma yn un sydd wedi cael ei ariannu drwy Gronfa Peilota Gwynedd, sef Cronfa sydd wedi cael ei dargedu at grwpiau cymunedol yng Ngwynedd i’w galluogi i dreialu gweithgareddau newydd yn eu cymunedau.

Mae HWB Eryri (CIC) yn gwmni buddiant cymunedol a sefydlwyd gan gymunedau Eryri i gymryd mwy o reolaeth ar eu ffyniant i’r dyfodol trwy gymryd mwy o ran mewn datblygu a manteisio’n uniongyrchol ar y gweithgareddau sydd eisoes yn digwydd o fewn yr hwb twristiaeth poblogaidd hwn.

 

Roedd yr HWB yn chwilio am gymorth ariannol ar gyfer swydd rhan amser fel Swyddog Gwybodaeth HWB ac hefyd i brynu deunyddiau hyrwyddo i’r HWB a phaneli gwybodaeth am yr ardal yn cynnwys mapiau, arwyddion ayyb. Bydd Swyddog Gwybodaeth HWB yn hysbysu ac yn cynghori’r ymwelwyr sy’n ymweld â’r ddesg wybodaeth, lle i fynd, atyniadau ayyb. Byddai agweddau eraill o’r swydd yn cynnwys sefydlu a threfnu digwyddiadau cymunedol yn yr ardal, prosiectau cymunedol, cynhyrchu mapiau, mapiau lleoliad a Phaneli gwybodaeth ar gyfer rhai prosiectau. Roedd eu cais i’r Gronfa Peilota yn llwyddiannus a cafodd y Swyddog Gwybodaeth ei benodi mis Gorffennaf 2018.

Fideos

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU