Dod i Nabod – Carwyn ap Myrddin

Dod i Nabod – Carwyn ap Myrddin

 

Dros y misoedd diwethaf mae sawl aelod newydd o staff wedi ymuno â ni. Y tro yma cawn gyfle i ddod i nabod Carwyn ap Myrddin,

sef un o Uwch Swyddogion Prosiect newydd Arloesi Gwynedd Wledig.

 

Beth oeddat ti’n neud cyn ymuno ac Arloesi? 

Gweithio fel Warden ar yr Wyddfa i Barc Cenedlaethol Eryri. Mi o ni yno am 7 mlynedd i gyd.

Pa brosiectau wyt ti’n weithio ar ar hyn o bryd?

Dwi’n gweithio ar amrhyw o brosiectau ar hyn o bryd. Dyma’r prif rai :-

Strydoedd Unigryw

Dewin Ynni

Gwlan Gwynedd

Pwyntiau Gwefru Ceir Trydan

Ceir Trydan Cymunedol

Biospher Dyfi

Mae yna sawl un arall sydd wrthi’n cael eu datblygu ar gyfer ein cyfarfod LAG mis Chwefror hefyd!

Oes gen ti unrhyw ddiddordebau?

Dwi wrth fy modd hefo chwaraeon o bob math. Pel droed a Rygbi’n bennaf. Dwi’n chwarae i Glwb Rygbi Pwllheli a dwi wedi chwarae i Glwb Rygbi Nant Conwy, Aberystwyth a Rygbi Gogledd Cymru dros y blynyddoed. Dwi’n hoff iawn o fynydda hefyd ac wedi cael profiadau gwych wrth gerdded yn Yr Alban, Ffrainc, Slofacia a Seland Newydd ond mae’n anodd curo Eryri pan mae ar ei orau!

Os bysa chdi’n cael dewis mynd am swper gyda 5 person, yn fyw neu’n farw, pwy fysa ti’n ddewis?

Arthur Picton

Liam Gallagher

Lowri Morgan

Johnny Moch

Pablo Escobar

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU