Dewch i’n nabod! – Rhys Gwilym

Dod i Nabod – Rhys Gwilym

 

Yn y rhifyn yma o’r newyddlen cawn gyfle i ddod i nabod Rhys Gwilym, sef un o Uwch Swyddogion Prosiect newydd Arloesi Gwynedd Wledig. Mi fydd Rhys yn wyneb cyfarwydd i rai ohonoch fel ein cyn Swyddog Gweinyddol.

Beth oeddat ti’n neud cyn ymuno ac Arloesi?

Astudio busnes ym Mhrifysgol Aberyswtyth. Mi wnes i raddio mis Gorffennaf 2018 a wedyn mynd i weithio yn bragdy Cwrw Llyn dros wyliau’r haf, cyn cychwyn hefo Arloesi dechrau mis Medi 2018 fel Swyddog Gweinyddol.

Pa brosiectau wyt ti’n weithio ar ar hyn o bryd?

Ar hyn o bryd dwi’n gweithio ar prosiect Ffiws sef Gofod Gwneud fydd wedi cael ei leoli ar Stryd Fawr. Mae hwn yn brosiect cyffrous a dwi’n edrych ymlaen i’r gofod fod ar agor i bawb gael ei ddefnyddio. Mae’n gyfle gwych i ddatblygu cymuned o wneuthurwyr drwy ddefnyddio siop wag ar stryd fawr yng Ngwynedd. Prosiect arall dwi’n weithio arno ydi prosiect Ceir Cymunedol Trydanol. Mae Carwyn a Carwen wedi cyrraedd, ac mewn cwpl o wythnosau mi fydd un yn mynd i Bethesda a’r llall yn mynd i Abergynolwyn i gael eu defnyddio fel ceir cymunedol. Mi fydd y ceir yn y cymunedau am flwyddyn a dwi’n edrych ymlaen i gael gweld sut y bydd y ceir yn cael eu defnyddio gan aelodau’r gymuned.

Oes gen ti unrhyw ddiddordebau?

Dwi’n hoffi mynd i gerdded, coginio (bwyd Mexican fel arfer), gwrando ar bach o gerddoriaeth, wrth fy modd hefo ffilms yn enwedig rhai Marvel, a chymdeithasu.

Os bysa chdi’n cael dewis mynd am swper gyda 5 person, yn fyw neu’n farw, pwy fysa ti’n ddewis?

Louis Theroux, Captain America, Liam Gallagher, Lee Mack, David Attenborough.

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU