Cronfa Peilota Gwynedd Rownd 4 – Galwad Agored

Mae Arloesi Gwynedd Wledig yn chwilio am grwpiau cymunedol yng Ngwynedd sydd eisiau treialu gweithgareddau newydd yn eu cymuned â fydd yn cyfrannu at eu cynaliadwyedd tymor hir ac yn darparu gwasanaethau newydd.

Mae cymorth ariannol ar gael drwy raglen Arloesi Gwynedd Wledig ar gyfer creu astudiaethau, cynnal gweithgareddau neu brynu offer. Mae’r gronfa ar agor i grwpiau cymunedol Gwynedd ymgeisio am hyd at £10,000.

I gael edrych ar y canllawiau, cliciwch ar y linc yma: Canllaw Cronfa Peilota Gwynedd

Os oes ganddo chi ddidordeb, cwblhewch y ffurflen gais isod a’i yrru drost e-bost: rhys@mentermon.com neu trwy’r post: 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd, LL49 9NU.

Ffurflen Gais: Ffurflen Gais Cronfa Peilota Gwynedd

***Er mwyn ateb cwestiwn 8 o’r ffurflen gais, mi fydd yn rhaid cyfeirio at tabl Themâu SDLl Gwynedd.

Dysgwch fwy am yr hyn rydyn ni’n ei wneud...01766 514 057

Arloesi Gwynedd Wledig, 146 Stryd Fawr, Porthmadog, Gwynedd LL49 9NU